ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΘΕΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ Σ.Ο.ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

                                    Κοζάνη 17-4-2013                                                                                                                                                                                           Αριθ.Πρωτ.:1631  Εξ.:964

     Εν συνεχεία κάποιων θεμάτων που προέκυψαν και δημιουργουν  προστριβές μεταξύ της Διοίκησης του Συλλόγου και κάποιων Αθλητών του,και επειδή υπάρχει άρθρο καταστατικού εγκεκριμένου από την Γενική Συνέλευση στο τεύχος 16/4-10-2002 σελίδα 16,όπου ρητά αναφέρει ότι ο προγραμματισμός και η συμμετοχές αθλητών σε αγώνες πρέπει τυχαίνουν της έγκρισης του υπευθύνου του προγραμματισμού διορισμένου νομοτύπως από το εκάστοτε Δ.Σ. του Συλλόγου και η θητεία του εφάπτεται της θητείας του ΔΣ,συνεπώς βάση των ανωτέρω και επειδή σε κάποια κρούσματα απειθαρχίας αθλητών και σε επανειλημμένες παρατηρήσεις αυτών σε προειδοποιητικό τόνο και χαρακτήρα αυτοί συνεχίζουν να προκαλούν με την συμπεριφορά τους και την απαθή στάση τους απέναντι στα νόμιμα όργανα του Συλλόγου.

   Βάση των ανωτέρω,καλούνται όλοι οι αθλητές στην επάνοδο της νομιμότητας και της αγαστής συνεργασίας εντός των φυσικών νόμων ενός Αθλητικού πλαισίου και αθλητικής συμπεριφοράς.

Μετά την ανάρτηση αυτής της επίσημης και τελικής ανακοίνωσης επί του θέματος αυτού όσοι αθλητές στο μέλλον δεν συμμορφωθούν επί των διατάξεων και κανόνων συμπεριφοράς,θα καλούνται από το ΔΣ για απολογία περί αντικανονικής συμπεριφοράς και θα διαγράφονται με ποινή από τον σύλλογο η οποία σε υπότροπους θα φτάνει έως 5 έτη.

 

                                                

                                                      ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΠΟΥΤΟΓΛΙΔΗΣ Γ.                                                                   ΠΟΥΤΟΓΛΙΔΗΣ Ι.