ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Ι.P.S.C. ΟΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

 

 

Βραβεύονται οι τρεις πρώτοι κάθε κατηγορίας – υποκατηγορίας που θα συμπληρωθεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς I.P.S.C.

·         ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: OPEN, CLASSIC, STANDARD, PRODUCTION, REVOLVER.

·         ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: LADIES, SENIOR, JUNIOR, S.SENIOR.

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα μέλη της Ε.Τ.Ε.Π.Σ. και το Δ.Σ. του H Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος προκηρύσσει τον Πανελλήνιο Αγώνα Σκοποβολής I.P.S.C. Όπλων Χειρός 2017, τον οποίο διοργανώνει με τη συνεργασία του  Σκοπευτικού Όμιλου Κοζάνης, σύμφωνα με τα εξής στοιχεία:

 

Αθλητική εγκατάσταση: Σκοπευτήριο Νέας  Νικόπολης Κοζάνης

Τοποθεσία:  Κοζάνη

Ημερομηνία:16-18 Σεπτεμβρίου  2016

Επίπεδο: III

Στάδια:18

Ελάχιστος Αριθμός Φυσιγγίων:  348 συν Ταχογράφος

Παράβολα Συμμετοχής:Ατομικό  60 ΕΥΡΩ

         Ομαδικό  30 ΕΥΡΩ

Παράβολο Ενστάσεων: € 60,00 / USD70,00

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΟΣ:

16/ 9/16

09:00 – 18:00            Pre-Match(Αγώνας Κριτών)

09:00 – 18:00            Εγγραφή και Παραλαβή Εντύπων

17/9/16

08:00 – 09:00            Εγγραφή και Παραλαβή Εντύπων

09:00                          Έναρξη Αγώνα

 

18/9/16

09:00                          Έναρξη Αγώνα

16:00                          Απονομές Επάθλων

 

Ισχύουν οι Κανονισμοί ΣΚ.Ο.Ε. και IPSC (τελευταία έκδοση).

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι σκοπευτές / σκοπεύτριες κάτοχοι ΔΕΣΚ θεωρημένου σύμφωνα με τη Γενική Εγκύκλιο ΣΚΟΕ Νο 2015-3

 

Οι δηλώσεις συμμετοχής δύναται να γίνουν είτε μέσω της επισυναπτόμενης δήλωσης με αποστολή αυτής στα γραφεία της Ομοσπονδίας, είτε μέσω του ShooterSis. Οι δηλώσεις συμμετοχής καθώς και η πληρωμή της συμμετοχής, πρέπει να γίνουν το αργότερο μέχρι και τη Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου  2016 . Τα παράβολα συμμετοχής πρέπει να κατατεθούν μέχρι την ημερομηνία αυτή στον λογαριασμό:6614-131044-615 και ΙΒΑΝ GR77 0171 6140 0066 1413 1044 615 Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

 

 

Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών του κυρίως αγώνα, ανέρχεται στους 230 σκοπευτές. Σε περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού δηλώσεων συμμετοχών, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σκοπευτικού Ομίλου Κοζάνης.

 

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, αρμόδια να αποφασίσει είναι η Οργανωτική Επιτροπή των αγώνων, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει με παρουσία τουλάχιστον πέντε μελών της, σε συνεργασία με τον Αγωνάρχη και τον Διευθυντή Αγώνα.

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ

Παρακαλούνται οι κριτές IROA και NROIοι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν ως Διοίκηση Πεδίου στον Πανελλήνιο Αγώνα, όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, είτε με έγγραφό τους στη ΣΚ.Ο.Ε.,είτε διαμέσου της εφαρμογής ShooterSisμέχρι και την 31η Ιουλίου  2016.

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

Ÿ         Χρήση ωτοασπίδων και γυαλιών είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Ÿ         Εάν σε μια κατηγορία δεν συμπληρώνεται η υποκατηγορία των Παλαιμάχων (S. Senior), τότε οι συμμετέχοντες θα κατατάσσονται στην υποκατηγορία των Βετεράνων (Senior).

Ÿ         Τα αποτελέσματα θα υπολογιστούν με το πρόγραμμα WinMSS.

 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ